Lystfiskerens 10 bud

10 uofficielle regler for lystfiskere

1. Respekter fredningsbælter ved å- og bækudløb. Lovmæssigt er der fastsat fredningsbælter ved hver å-udløb. Fredningsbæltet går 500 meter til hver side og i en ekstra zone ud for udløbet.

2. Respekter fredningstiderne. Fisk fanget i fredningsperioden skal straks genudsættes med gelinde - også selv om den ikke er levedygtig efter genudsætningen.

3. Respekter de gældende mindstemål. Fisk under mindstemålet skal genudsættes med det samme, hvad enten fisken er levende, skadet eller død.

4. Vis hensyn til naturen og andre brugere af naturen. Træd ikke i afgrøder og beplantede områder, men følg afmÊrkede stier og markveje. Smid ikke affald i naturen, men i de opstillede skraldespande.

5. Områdets fiskepladser tilhører alle og ingen kan regne med at have en plads for sig selv. Spær ikke området af, så andre ikke kan komme til.

6. Fiskeri med flere stænger skal begrænses og spær ikke en fiskeplads af, så andre lystfiskere ikke kan komme til.

7. Respekter den private ejendomsret og parker så vidt muligt kun på de afmærkede P-pladser. Ved parkering nær fiskepladsen, skal man undgå at spærre af for lokal trafik på markveje. Det er forbudt at grave orm på privat og offentlig område uden tilladelse.

8. Ved søsætning af joller, brug ramperne i de lokale havne eller vælg områder, hvor sliddet på naturen er mindst muligt.

9. Camping er forbudt på offentlige pladser og områder. Al overnatning skal ske på campingpladser eller i privat regi.

10. Vis hensyn til andre lystfiskere. Der skal være plads til alle og hold god afstand til andre, der er i gang med at fiske på en given plads.

Del denne side

Opskrifter

Se, hvordan du kan tilberede den fangede fisk.

På 2 gange om ugen

Fisketegn

Du behøver kun det nationale fisketegn for at fiske i saltvand, hvis du er mellem 18 og 65 år. Det er kun tilladt for danske statsborgere, der har købt et specielt fisketegn, at fiske med garn og ruser.

Overnatning i Toppen af Danmark

Bo godt i Toppen af Danmark

Find det helt rette overnatningssted for dig i din ferie.