Helligkilden i Understed

På en skråning lidt nord for Understed Kirke, lidt vest for vejen, findes en stensat Sankt Olav helligkilde. Ifølge overleveringerne var kilden flittigt besøgt den 29. juli, som er Olav Den Helliges festdag, og det berettes, at kildens vand havde særlig helbredende virkning mod blindhed.  Den hjalp også mod indvortes og udvortes svagheder, og selv om kildens vand var lidt blakket, var det meget velsmagende. 

Omkring år 1800 var der en klog kone på egnen, som hed ”Bo-Kirsten”. Hun helbredte børn, som led af den frygtede engelsk-syge, ved at trække dem gennem et såkaldt ”hultræ” i Stagsted Skov, men hvis den behandling ikke virkede, så vaskede hun dem i Understed helligkilde Sankt Hans aften. Så blev de kureret.

Olav Den Hellige

Den norske konge Olav II (Haraldsson) blev dræbt den 29. juli 1030 i Slaget ved Stiklestad. Han var Norges konge fra 1015 til 1028, og blev også i sin levetid kaldt Olav den Digre. Han var blevet omvendt til den kristne tro under et vikingetogt til Rouen i Frankrig.

Olav blev kåret som helgen 1031 og anerkendt af både den romersk-katolske og den ortodokse kirke, og hans dødsdag den 29. juli fejres i nutiden stadig som folkefester i Norge og på Færøerne.

Sankt Olavs legeme blev opbevaret i Trondheim, og derfra spredtes Olavdyrkelsen sig hurtigt til både England, Østersøområdet og hele Skandinavien, og han var den af de nordiske helgener, som gjorde sig mest gældende i europæisk sammenhæng. I Danmark er et betydeligt antal kirker og helligkilder viet til Olav Den Hellige.

I kirkekunsten vises Olav Den Hellige som kongen med en langskaftet økse, ofte med foden på et uhyre.

Del denne side

Understed Kirke

Den romanske kirke i Understed tilhører gruppen af de såkaldte vendsysselske teglstenskirker.

Læs mere om Understed Kirke

Stednavnet

Stednavnet Understed er opstået i den germanske jernalder (400-800), og betyder ”det sted man spiser sin middagsmad”.