Byen ved havet..

Et charmerende, historisk bymiljø kombineret med musik, kunst og gastronomi kendetegner den populære ferieby, hvor stranden, havnen og åen er en naturlig del af byens særlige atmosfære.

Sæbys charmerende by-og havnemiljø kan du opleve året rundt : De gulkalkede huse med stokroserne står som for 100 år siden og de ældste købmandsgårde i bindingsværk stammer tilbage fra 1500- og 1600-tallet.   

Sæby eller Seeby betyder "Byen ved havet" og er sandsynligvis anlagt i slutningen af Vikingetiden omkring åens udmunding i Kattegat. Sæby Havn var  da også den eneste naturlige havn på Vendsyssels østkyst, som i Middelalderen gav mulighed for en egentlig bydannelse. Den ældste gade, Algade, slynger sig med lange smalle haver langs den idylliske å, ned mod Sæby Havn.

Stygge Krumpens by : Maria-kloster og købstad 

Sæby var i Middelalderen som det meste af Vendsyssel ejet af den katolske kirke. Tæt ved Sæby lå bispens herresæde, Sæbygård, og der var en livlig aktivitet i havnen, hvor børglumbispen kunne udskibe de varer, saltet kød og korn, som bønderne betalte i tiende til kirken, til resten af Danmark, Norge og Sverige. Og her ankom varer som salt, tømmer og jern til Vendsyssel fra Læsø og Norge.

I 1470 fik Børglum-bispen pavens tilladelse til at oprette et stort karmelitter kloster indviet til Jomfru Maria i Sæby, hvilket styrkede byens betydning betydeligt.  I klostertiden fik Sæby navnet Mariested efter Mariaklosteret. Læs mere om klosterkirken her.

I 1524 sørgede Børglumbispen Stygge Krumpen for, at hans by fik monopol på al handel i området, da den nykronede kong Frederik den 1. gav byen købstadsrettigheder. Stygge Krumpen havde som en af rigsrådets magtfulde mænd hjulpet kongen til magten, og købstadsrettighederne var uden tvivl en del af belønningen. Købmænd og håndværkere i byen fik kronede dage, og hvor man andre steder i Vendsyssel oplevede voldsomme oprør mod den katolske kirke, så var Sæby ganske fredelig op til og under Reformationen. Som noget helt naturligt blev således også Maria-klosterets prior Sæbys første protestantiske præst.

Efter Reformationen i 1536 overgik al Kirkens gods til Kongen. Således også Sæby Købstad og klosteret, som efterhånden blev forladt af de sidste munke, og Sæbygård, hvor den danske adel nu tog over..

Sæbygård - admiralernes herregård

Hele tre admiraler har ejet Sæbygård. Otto Banner, Peder Munk og Niels Juul.  Sæby lå da også stratetisk godt placeret midt i det dansk-norske rige, hvor næsten al transport i de store sejlskibes tid foregik over havet. Fra begyndelsen af 1700-tallet indtil nyere tid har Sæbygård været i Arenfeldt'ernes eje som stamhus, hvilket i dag gør Sæbygård til et særligt autentisk herregårdsmuseum med et komplet indbo fra 1600-tallet til 1900-tallet, hvor man kan fornemme, hvordan livet har været levet på en typisk dansk renæssanceherregård gennem 500 år. Læs mere om Sæbygård her.

Kunstnertiden

Sæby blev "genopdaget" af landskabsmalere og digtere mod slutningen af 1800-tallet, hvor den første turisme opstod omkring opdagelsen af Jernkilden ved Sæbygård Skov. På dette tidspunkt var udviklingen gået udenom Sæby og byen henlå autentisk - smuk, men lidt forfalden - efter en længere tornerosesøvn.  Havnen havde nemlig mistet sin betydning efter anlæggelsen af en mere funktionel havn i Frederikshavn. 

Kunstnere som P.C. Skovgaard, Peder Mønsted og Kristian Zacho fandt deres motiver langs Sæby Å i Sæbygårds smukke bøgeskov.

Dramatikeren Henrik Ibsen fandt her inspiration til skuespillet Fruen fra Havet, og Herman Bang skrev "Sommerglæder" om sommergæsterne på Clasens Hotel, som i romanen blev til "Brasens Hotel". Også Gustav Wied boede og skrev i byen i en årrække, ligesom Holger Drachmann trak fra Skagen ned til Sæby, når han skulle have ro og genoplades. 

Oplev det historiske Sæby på en guidet byrundtur, på Sæby Museum i Konsul Ørums Gård eller med kortet "Historiestien" ved hånden - det er hyggeligt, lærerigt og spændende Danmarkshistorie...

Har du lyst til at læse mere om Sæbys historie, kunstnerne i byen og livet på Sæbygård, så find en opdateret litteraturliste her

Et levende by-og havnemiljø fuld af jazz, kunst og fisk.

I dag er de gamle købmandsgårde, værksteder og stalde blevet hjemsted for en række arbejdende kunsthåndværkere og gallerier, som byder indenfor. Og midt i Algade ligger Sæby Turistbureau i det gamle Råd-og Tinghus fra 1842, som også rummer en sommercafé, en arbejdende keramiker og et galleri.

Jazz og Fisk

Sæby er kendt for sit levende musikmiljø eget bigband og hele 2 harmoniorkestre, en lang række jazzbands og sommerunderholdning hver lørdag på Torvet og i Lanternens gårdhave. Sæby Jazzfestival "Jazz & Fisk" sætter byen på den anden ende i Pinsen med jazz overalt i byens gader, gårde, på Torvet og på Sæby Havn, hvor der samtidig serveres fisk og skaldyr i alle afskygninger.

International Musikfestival for Harmoniorkestre afholdes hvert 3 år i juni måned. Festivalen er arrangeret af musikerne selv og en opvisning i musikglæde, udfoldelse af internationale venskabskoncerter og fest i gaden. Næste Musikfestival løber af stablen i 2013.

Sæby Kirke er byens smukkeste koncertrum. Her arrangeres der klassiske koncerter året rundt og Vendsyssel Festivals koncerter kan her nydes hver onsdag i sommerferien.

 


 

 

 

 

 


 

 


 

Den gamle hovedgade, Algade og dens fortsættelse bag Klosterkirken i Strandgade er et enestående bykvarter, som er bevaret i sin helhed og sammenhæng med å og havn.

Her ligger det ældste rådhus, som har været på stedet siden 1600-tallet.

Det gamle hospital og fattighus er fra midten af 1500-tallet.

 
 
   

Del denne side