Projekt Hangar

Projekt Hangar

Med Projekt Hangar kommer der en ny og spændende mulighed for lokale og turister at få større indsigt i forholdene under 2. verdenskrig

Der er næppe mange, der ved, at Frederikshavns beliggenhed var en af årsagerne til at Tyskland under 2. verdenskrig besatte Danmark. Tyskerne skulle have adgang til farvandene omkring Norge og måtte gennem Aalborg til Frederikshavn og Skagen, hvor de undervejs besatte landet.

Tyskerne etablerede sig i Frederikshavn med 4000 soldater, 350 bunkere, flyveplads og hangarer.

I Frederikshavn er der stadig to hangarer, der er de eneste af deres slags bevaret i Danmark. Det er derfor et unikt stykke Danmarkshistorie, der er under restaurering, når den sydligste af disse hangarer langs skovbrynet til Knivholt Skov bliver ført tilbage til den oprindelige stand fra 2. verdenskrig.

Knivholt Hovedgaard og Nordjyllands Kystmuseum har overtaget anvendelsen af hangaren og står bag projektet.

I begyndelsen af marts 2013 påbegyndes projekt Hangar, som har været undervejs i flere år. I 2008 overtog Knivholt Hovedgård og Nordjyllands Kystmuseum en af de to gamle tyske hangarer opført 1941.

Planen er, at hangaren i 2015 skal stå færdig med formidling om den historie, som har udspillet sig i og omkring hangaren.

Formål
Formålet med projektet er hovedsagligt at formidle både den lokalhistoriske vinkel omkring Knivholt flyveplads, samt at se det i et større Danmarkshistorisk perspektiv.

Den historiske formidling vil være i den originale hangar, som tyskerne lod opføre under 2. verdenskrig. Hovedvægten vil blive lagt på besættelsen og tiden som flygtningelejr for tyske flygtninge.

Til formidlingen af flygtningelejren skal der bygges en kopi af en barak, som flygtningene boede i.
Til hangaren er der tilknyttet en 7,8 km lang historisk sti, der leder de besøgende rundt i det areal, der engang var flyvepladsen.

Hele hangarprojektet vil, ud over formidling til turister, lokalbefolkningen, skole og studerende, indgå i Knivholt Hovedgaards lejrskoleprojekt i samarbejde med Nordjylland Kystmuseum.

Indhold
I Projekt Hangar skal hangaren føres tilbage til den oprindelige stand fra 2 verdenskrig.

Hangaren har i årene efter krigen gennemgået nogle ændringer, som var hensigtsmæssige for det efterfølgende brug, men for den historiske formidling af hangaren og dens område med hovedvægt på besættelsestiden og tiden som flygtningelejr, er det vigtigt, at hangaren kommer tilbage til sit oprindelige udseende.

Sideløbende med renoveringen af hangaren, vil der blive bygget en barak, som er en kopi af de barakker, som de tyske flygtninge boede i.

Ved formidlingen af disse vil næste vigtige store brik i historien af Frederikshavn under besættelsen kunne sættes. Især skoleelever og studerende vil kunne udvikle deres viden indenfor området. Det er vigtigt for at få en kulturforståelse af både vores eget samfund, men også andre tiders kultur.

Turister og lokalbefolkningen vil få en bedre helhedsforståelse for Frederikshavns rolle for den tyske besættelsesmagt, og da formidlingen kan kombineres med en 7,8 km historisk sti rundt i området, vil alle, turister, lokalbefolkningen, skoler og studerende, kunne kombinere tilegnelsen af viden med frisk luft og motion.

Tidsplan
Hele projektet skal gerne være afsluttet i 2015. Hangarstien er allerede etableret, og andre dele af projektet kan blive taget i brug, som de bliver færdiggjort til. 

Formidling
Der lægges vægt på at formidlingen af hangarens historie, strækker sig over hele historien med alle dens formål.

  • 1940-45: Tysk flyveplads ved Knivholt
  • 1945-49: Flygtningelejr Knivholt
  • 1949-80: Civil flyveplads

Der vil blive fremvisning af historiske genstande med relation til stedet som f.eks. svævefly, modelfly af historisk fly, løsdele fra besættelsen, flygtningelejren og den civile flyveplads.

Del denne side

Hangarstien

Stien er kombineret natur og historieformidling, hvor du får motion og viden på samme tid.

Den 7,8 kilometer lange sti fører rundt i det område, der dannede rammen om den flyveplads tyskerne anlagde under 2. verdenskrig.

Turen går gennem et kulturhistorisk landskab med unik natur og historiske punkter, der beskrives enten via QR-koder eller via det hæfte der kan købes ved startstedet. 

Kontakt

Knivholt Hovedgård
Projektansvarlig:

Projektkoordinator:
Anette Jørgensen
anette.joergensen@hotmail.com

Bestyrer:
Olav Madsen
olmd@frederikshavn.dk

Nordjyllands Kystmuseum
Historie og formidling:

Formidler:
Kenneth Kristensen
kkr.kystmuseet.dk

Museumsinspektør:
Hans Munk Pedersen
hmu@kystmuseet.dk

Samarbejdspartnere

Projektet
Projekt Hangar er et samarbejde mellem Knivholt Hovedgård og Nordjyllands Kystmuseum, afdeling Bangsbo.

Knivholt Hovedgård har ansvaret for de fysiske rammer omkring projektet, samt at koordinere istandsættelsen af hangaren.

Nordjyllands Kystmuseum, afdeling Bangsbo, har ansvaret for den historiske formidling, der skal opbygges og være til stede i hangaren.

 Sponsorer pr. april 2013

Trigon Fonden

Mariendal Elteknik A/S

VIVA Stillads A/S

BYGMA Frederikshavn

Oscar Petersen & Søn

Istandsættelse af hangaren

Trigon

EUC Nord