Sankt Thøgers Kilde i Vrensted

Ved kirkegårdsdigets sydøstlige hjørne er der rejst en mindesten over Sankt Thøgers helligkilde, og den nærliggende kildedam er omkranset af et lille smukt anlæg. Selve brønden er omkranset af kampesten, men kilden er udtørret.

Vrensted har uden tvivl været en meget besøgt pilgrims-station, og byen var i middelalderen egnens Sodoma og Gomorra. Her blev der handlet meget ved de store handelshuse, og som følge deraf, var der usædvanlig mange kroer i byen.

Et gammelt mundheld siger, at det var lige så vanskeligt at gå gennem Vrensted uden at blive skændt – som det var at komme gennem skærsilden uden at blive brændt.

Vrensteds status som handelsby skyldes i høj grad, at der til og fra Aalborg var en livlig varetransport ad Ryåen til Ingstrup Sø. Denne vandvej omtales ligefrem som Hærvejen.

Sankt Thøger

Thøger var kapellan for den norske konge, Olav den Hellige, og rejste til Vendsyssel efter Olav blev dræbt i slaget ved Stiklestad i 1030. Her missionerede Thøger og slog sig senere ned ved Vestervig, hvor han byggede et lille kapel.  Da han døde ønskede man i Vestervig at ophøje ham til helgen, men det ville kongen ikke tillade, så man forsøgte at brænde nogle af Thøgers skeletrester. Men på mirakuløs vis kunne benene ikke brænde, så derefter fik Thøger helgenstatus i Danmark. Sankt Thøgers festdag er 30. oktober.

Legenden om Thøger fortæller, at når han skulle forsøge at omvende hedningene til den kristne tro, opsøgte han kvinderne, når de hentede vand ved brøndene, og han overbeviste dem ved ”at tale med honningsød tunge”. Det var så op til kvinderne at overbevise mændene.

Vrensted Kirke

Vrensted kirke, der også er viet til Sankt Thøger, er en romansk kirke, som er bygget i granitkvadre. Kirken er den ene af to danske kirker, der er indviet til Sankt Thøger. Den anden er den nu nedrevne sognekirke i Vestervig.

Læs mere om kirken

I kirken

I kirken kan du se et romansk krucifix fra o. 1230. Kristus er fremstillet som konge med kongekrone – altså som den, der sejrer over døden. På korsets bjælkeender findes symbolerne for de fire evangelister. Forneden står der: Crux Christi nostra gloria in hoc signo vincam – Kristi kors er vor ære, ved dette tegn sejres.

Vrensted i middelalderen

Vrensted har uden tvivl været en meget besøgt pilgrimsstation, og det medførte, at der fandtes mange herberger.

Byen var, i hvert fald i middelalderen, egnens Sodoma og Gomorra, her blev der handlet meget, og som følge deraf, var der også usædvanlig mange kroer. 

Et gammelt mundheld siger, at det var lige så vanskeligt at gå gennem Vrensted uden at blive skændt – som det var at komme gennem skærsilden uden at blive brændt.

Vrensteds status som handelsby skyldes i høj grad, at der til og fra Aalborg var en livlig varetransport opad Ryåen til Ingstrup Sø. Denne vandvej omtales ligefrem som Hærvejen.

Del denne side

Ingstrup Sø

Søens areal har været helt op til 265 hektar, og den lå mellem landsbyerne Ingstrup, Vrensted og Thise.  Med et projekt i 1950-53, der fik støtte fra Statens Landvindingsudvalg, lykkedes det, med dræning og bortpumpning af vand, at skabe landbrugsjord ud af den tidligere så fiske- og fuglerige sø, der har afløb både via Ryå til Limfjorden og Nybæk til Jammerbugten.

Stednavnet

Vrensted er, som de fleste af de navne der ender på sted, opstået i den germanske jernalder. Det vil sige mellem år 400 og 800. Forleddet er det gammeldanske ord, Wreni, som betyder hingst.

Vrensted Kirke

Skt. Thøger

Figuren af Skt. Thøger, som ses i Vrensted Kirke, er udført Gunnar Gade (død 1995). Den er skåret i eg hentet i Dronninglund Storskov. Initiativet til frembringelse af skulpturen blev taget af afdøde forfatter Knud Holst.

Romansk krucifix i Vrensted Kirke